1675?**

Het van Bruinessen geslacht


1721/1726?

Cornelis van Bruijnisse

Cornelis ??-??-1675?** / ??-??-1721/1726?
en zijn vrouw
Anna Eliszbeth (Lijsbeth) Cramer ??-??-1680** / 03-08-1729<>14-04-1730?
Kinderen van Cornelis en Anna En hun echtgenoten
Cathrijn Bruinesse 17-12-1706** / 15-10-1708*<>23-06-1709*
Wouterus Brunes 22-12-1708** / 15-10-1708*<>23-06-1709*
Barnardus Cornelisz (Bernard) 20-04-1710** Catharina (Cornelia) Jans de Vos 09-21-1721**
Hendrina (Hendreijntje) 21-02-1712** Jan Marinusse Tamboer 09-05-1700**
Cathrina Brunesse 16-02-1714** / 08-03-1729?
Wouterus Cornelisz 1716** Geurtje Driesse 17??
Jacoba (Aarts) Dijck 1719**
Benjamin Cornelisz 29-05-1718** / <01-03-1722
Benjamin Cornelisz 01-03-1722** / >03-08-1729

Anna Eliszbeth (Lijsbeth) Cramer ??-??-1680** / 03-08-1729<>14-04-1730?
en haar tweede man
Leendert Schuurmans ??-??-1705** / ??-??-1???
Kinderen van Anna en Leendert En hun echtgenoten
geen kinderen

Leendert Schuurmans ??-??-1705** / ??-??-1???
en zijn tweede vrouw
Neeltje Doorns/Doornheijn 30-11-1710** / ??-??-1???
Kinderen van Leendert en Neeltje En hun echtgenoten
Jasper 20-04-1732** / ??-??-1???
Geertje 24-02-1734** / ??-??-1???
Laurijntje 05-05-1736** / ??-??-1???

Cornelis van Bruijnisse is geboren ?????? en trouwde met Anna Elisabeth/Lijsbeth Cramers (dochter van Barend Hendrikse Cramer en Cathrijn Woest, sergeant's vrouw) die in ??????? is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 1 januari 1704 in de Janskerk in Utrecht.

Cornelis en Anna hun kinderen: Cathrijn 1706, Wouterus 1708, Barnardus 1710 en Cathrina 1714 zijn in Utrecht geboren, en Hendrina 1712, Wouterus 1716, Benjamin 1718 en Benjamin 1722 die zijn in Dirksland geboren.

Cornelis overleed op ?? ????? 17?? (tussen 1722 - 1726) in ???? op ?? jarige leeftijd.

Anna hertrouwde op 25 november 1726 met Leendert Schuurmans (zoon van Jasper Schuurmans en Dingentje Adriaansen) die in Klundert is geboren.
Het huwelijk vond plaats in Dinteloord.

Anna overleed tussen 3 augustus 1729 en 14 april 1730 in Dirksland? op ?? jarige leeftijd.

Op 5 mei 1730 worden de kinderen van Cornelis en Anna door de Weeskamer onder toezicht van voogd Thomas Victor (schepen van Dirksland) gesteld.

Leendert hertrouwde op 14 juli 1731 met Neeltje Doorns/Doorheijn (dochter van Johannes Cornelis Doornheijn en Laurijntje Eeuwouds) die in Dirksland is geboren.
Het huwelijk vond plaats in Dirksland.

Leendert overleed ??-??-???? in ?????? op ?? jarige leeftijd.

Neeltje overleed ??-??-???? in ?????? op ?? jarige leeftijd.

Cornelis z'n trouwregister en doopregister van zijn zoon Barnardus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1675?**

The van Bruinessen lineage


1721/1726?

Cornelis van Bruijnisse

Cornelis ??-??-1675?** / ??-??-1721/1726?
and his wife
Anna Eliszbeth (Lijsbeth) Cramer ??-??-1685** / 03-08-1729<>04-14-1730?
Kinderen of Cornelis and Anna And their spouses
Cathrijn Bruinesse 12-17-1706** / 10-15-1708*<>06-23-1709*
Wouterus Brunes 12-22-1708** / 10-15-1708*<>06-23-1709*
Barnardus Cornelisz (Bernard) 04-20-1710** Catharina (Cornelia) Jans de Vos 21-09-1721**
Hendrina (Hendreijntje) 21-02-1712** Jan Marinusse Tamboer 09-05-1700**
Cathrina Brunesse 02-16-1714** / 03-08-1729?
Wouterus Cornelisz 1716** Geurtje Driesse 17??
Jacoba (Aarts) Dijck 1719**
Benjamin Cornelisz 05-29-1718** / ??-??-1722
Benjamin Cornelisz 03-01-1722** / ??-??-1???

Anna Elisabeth (Lijsbeth) Cramer ??-??-1685** / 08-03-1729<>14-04-1730?
and her second husband
Leendert Schuurmans ??-??-1705** / ??-??-1???
Children of Anna and Leendert And their spouses
no children

Leendert Schuurmans ??-??-1705** / ??-??-1???
and his second wife
Neeltje Doorns/Doornheijn 11-30-1710** / ??-??-1???
Children of Leendert and Neeltje And their spouses
Jasper 04-20-1732** / ??-??-1???
Geertje 02-24-1734** / ??-??-1???
Laurijntje 05-05-1736** / ??-??-1???

Cornelis van Bruijnisse was born in ?????? and married Anna Elisabeth/Lijsbeth Cramers (daughter of Barend Hendrikse Cramer and Cathrijn Woest, sergeant's wife) who was born in ???????
The marriage took place on January 1st 1704 in the Janskerk in Utrecht.

Cornelis and Anna's children were born: Cathrijn 1706, Wouterus 1708, Barnardus 1710 and Cathrina 1714 in Utrecht and Hendrina 1712, Wouterus 1716, Benjamin 1718 and Benjamin 1722 in Dirksland.

Cornelis died on ????? ?? 17?? (between 1721 - 1726) in ???? at the age of ??

Anna remarried on November 25th 1726 to Leendert Schuurmans (son of Jasper Schuurmans and Dingentje Adriaansen) who was born in Klundert.
The marriage took place in Dinteloord.

Anna died sometime between August 3 1729 and April 14 1730 in Dirksland? at the age of ??

On May 5th 1730 the children of Cornelis and Anna came under supervision of guardian Thomas Victor (alderman of Dirksland) as appointed by the orphan's court.

Leendert remaried on July 14th 1731 to Neeltje Doorns/Doorheijn (daughter of Johannes Cornelis Doornheijn and Laurijntje Eeuwouds) who was born in Dirksland.
The marriage took place in Dirksland.

Leendert died on ??-??-???? in ?????? at the age of ??

Neeltje died on ??-??-???? in ?????? at the age of ??

Cornelis' registry records

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com