Netherlands Flag
1710

Het van Bruinessen geslacht

Netherlands Flag
1756?

Barnardus Cornelisz (Bernard) van Bruijnisse

Barnardus Cornelisz (Bernard) 20-04-1710** / ??-??-1756?
en zijn vrouw
Catharina Jans de Vos (Cornelia) 21-09-1721** / ??-??-1747?
Kinderen van Bernard en Cornelia En hun echtgenoten
Conelis 19-03-1741** / ??-??-1743?
Cornelis 01-12-1743** Annetje Coenraet Sweit 09-05-1744**
Benjamin 28-05-1747** / ??-??-1???

Barnardus Cornelisz (Bernard) 20-04-1710** / ??-??-1756?
en zijn tweede vrouw
Geertruij Tiunisse Brevoort 01-11-1722** / 27-08-1768*
Kinderen van Bernard en Geertruij En hun echtgenoten
Teunis 18-08-1749 / 1749 ><1752?
Teunis 17-09-1752** / ??-??-1???
Anna 29-12-1754** / ??-??-1???
Barbara 17-10-1756** Pieter Tamboer 17-09-1752**

Bernard is gedoopt in Domchurch, Utrecht en trouwde met Cornelia dochter van Jan de Vos en Anna Vlieg die in Sommelsdijk is gedoopt.
Het huwelijk vond plaats op 13 maart 1740 in Herkingen.

Cornelia was erder getrouwd met Pieter Lenerse Paijs. Uit dit huwelijk is ein zoon geboren, Leendert die in Herkingen is gedoopt op 17 april 1737.

Kinderen van Bernard en Cornelia zijn in Herkingen gedoopt met de voornaam van van Bruinisse.

Cornelia overleed op ????? ?? 1747 (tussen 28 mai en 8 september) in ???? op 37 jarige leeftijd.

Bernard hertrouwde op 1 october 1747 met Geertruij Teunisse Brevoort dochter van Theunis Brevoort en Grietje Kenniphaes, die op 01 november 1721 in Almkerk is gedoopt.
Het huwelijk vond plaats in Herkingen.

Bernard en Geertruij's oudste dree kinderen zijn in Herkingen gedoopt en de jongste, Barbara die is geboren na daat Bernard overleed, is in Nieuwe Tonge gedoopt, alle met de voorname van van Bruinisse.

Bernard overleed op ????? ?? 1756 in ????? op 46? jarige leeftijd.

Geertruij is betrothed an Abraham van der Have (widower van Antona van Rijswijk) in Herkingen op 9 april 1763.

Geertruij is begraven op 27 augustus 1768 in Herkingen op ?? jarige leeftijd.

Ouders van Bernard

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1710

The van Bruinessen lineage


1756?

Barnardus Cornelisz (Bernard) van Bruijnisse

Barnardus Cornelisz (Bernard) 04-20-1710** / ??-??-1756?
and his wife
Catharina Jans de Vos (Cornelia) 09-21-1721** / ??-??-1747?
Children of Bernard and Cornelia And their Spouses
Conelis 03-19-1741** / ??-??-1743?
Cornelis 12-01-1743** Annetje Coenraet Sweit 05-09-1744**
Benjamin 05-28-1747** / ??-??-1???

Barnardus Cornelisz (Bernard) 04-20-1710** / ??-??-1756?
and his second wife
Geertruij Tiunisse Brevoort 11-01-1722** / 08-27-1768*
Children of Bernard and Geertruij And their Spouses
Teunis 08-18-1749 / 1749 ><1752?
Teunis 09-17-1752** / ??-??-1???
Anna 12-29-1754** / ??-??-1???
Barbara 10-17-1756** Pieter Tamboer 09-17-1752**

Bernard was baptised in Domchurch, Utrecht and married Cornelia daughter of Jan de Vos and Anna Vliegenthart who was baptised in Sommelsdijk.
The marriage took place on March 13th 1740 in Herkingen.

Cornelia had been married before and was the widow of Pieter Lenerse Paijs with whom she had one child Leendert who was baptised on April 7th 1737 in Herkingen.

The children of Bernard and Cornelia were all baptised in Herkingen with the sir-name of van Bruinisse.

Cornelia died on ????? ?? 1747 (between May 28th and September 8th) in ???? at the age of 37 years.

Bernard remarried on October 1st 1747 to Geertruij Teunisse Brevoort daughter of Theunis Brevoort en Grietje Kenniphaes, who was baptised on Novmber 1st 1721 in Almkerk.
The marriage took place in Herkingen.

Bernard and Geertruij's eldest three children were baptised in Herkingen and the youngest one (Barbara) who was born after Bernards death was baptised in Nieuwe Tonge. All these children were also baptised with the sir-name of van Bruinisse.

Bernard died on ????? ?? 1756 in ????? at the age of 46? years.

Geertruij was betrothed to Abraham van der Have (widower of Antona van Rijswijk) on April 9th 1763 in Herkingen.

Geertruij was buried on August 27th 1768 in Herkingen at the age of ?? years.

Parents of Bernard

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com