1675

Het van Bruinessen geslacht

1722/1726?

Fotokopies van doopregister en trouwregister van Cornelis

Klik op fotokopies voor vergroting
1675 doopregister van Cornelis
z,n zoon Barnardus de is gedoopt op 20 april
1704 trouwregister van Cornelis
en Lijsbeth gehuwd op 1 january

Cornelis z'n familie

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com

1675

The van Bruinessen lineage

1722/1726?

Photocopies of baptism & marriage records for Cornelis

Click on images to enlarge
1675 Baptism records of Cornelis'
son Barnardus, baptised on April 20th
1704 Marriage records of Cornelis
and Lijsbeth married January 1st

Cornelis' Family

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com