1716**

Het van Bruinessen geslacht


1779

Wouter Cornelisz van Bruijnisse

Wouter Cornelisz 06-02-1716** / 16-08-1779
en zijn eerste vrouw
Geurtje Driesse ??-??-17?? / ??-??-1761?
Kinderen van Wouter en Geurtje En hun echtgenoten
Cornelis 1740 Elizabeth van Bommel 1734
Aartje(Wouters) 1742 Goda(e)ert de Leeuw 1736

Wouter Cornelisz 06-02-1716** / 16-08-1779
en zijn tweede vrouw
Jacoba (Aarts) Dijk 10-12-1719** / 20-12-1800
Kinderen van Wouter en Aarts En hun echtgenoten
Petrus 1762 Elizabeth Belle ??-??-17??
Helena Werkhoven 1757
Johanna Elisabeth 1766 Israël Jansen 1758

Wouter Cornelisz van Bruijnisse trouwde op ??-????? 17?? in ????? met Geurtje Driesse.
Het huwelijk vond plaats in ?????.

Kinderen van deze huwelijk zijn geboren: Cornelis in Nijkerk? en Aartje in Nijekerk.

Geurtje overleed op ??-????-1761? in ?????.

Wouter hertrouwde met Jacoba (Aarts) Dijck (dochter van Aart Dijck en Dina Brouwers) die in Olderbroek is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 30 april 1761 in Voorthuizen.

Kinderen van deze huwelijk zijn biede in Nijkerk geboren.

Wouter overleed op 16 augustus 1779 in Nijkerk op 63 jarige leeftijd.

Jacoba hertrouwde met Jan Janszen van den Brink (weduwnaar van Marijtje Teunissen van Ginkel).
Het huwelijk vond plaats op 12 juli 1780 in ?????.

Jacoba overleed op 20 december 1800 in Nijkerk op 80 jarige leeftijd.

Ouders van Wouter

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1716**

The van Bruinessen lineage


1779

Wouter Cornelisz van Bruijnisse

Wouter Cornelisz 02-06-1716** / 08-16-1779
and his first wife
Geurtje Driesse ??-??-17?? / ??-??-1761?
Children of Wouter and Geurtje And their spouses
Cornelis 1740? Elizabeth van Bommel 1734
Aartje(Wouters) 1742 Goda(e)ert de Leeuw 1736

Wouter Cornelisz 02-06-1716** / 08-16-1779
and his second wife
Jacoba (Aarts) Dijk 12-10-1719** / 12-20-1800
Children of Wouter and Aarts And their spouses
Petrus 1762 Elizabeth Belle ??-??-17??
Helena Werkhoven 1757
Johanna Elisabeth 1766 Israël Jansen 1758

Wouter Cornelisz van Bruijnisse married Geurtje Driesse.
The marriage took place on ??-???? 17?? in ?????.

Children of this marriage were born: Cornelis in Nijkerk? and Aartje in Nijekerk.

Geurtje died on ??-????-1761? in ?????.

Wouter remarried on April 30th 1761 with Jacoba (Aarts) Dijck. (daughter of Aart Dijck and Dina Brouwers)
The marriage took place on April 30th 1761 in Voorthuizen.

Children from this marriage were both born in Nijkerk.

Wouter died on august 16th 1779 in Nijkerk at the age of 63 years.

Jacoba remarried with Jan Janszen van den Brink. (widower of Marijtje Teunissen van Ginkel)
The marriage took place on July 12th 1780 in ?????.

Jacoba died on December 20th 1800 in Nijkerk at the age of 80 years.

Parents of Wouter

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com