1929

Het van Bruinessen geslacht
Maria van Bruinessen

Maria 23-11-1929
en haar man
Martinus Daniel (Henk) Pruijn 07-10-1930
Kinderen van Maria en Henk En hun echtgenoten
Rudolf (Rudy) 05-08-1956 / 05-05-1960
Rene Fransiscus (Rene) 25-08-1957
Fredericus Antonius (Fred) 11-05-1958
Josephine Hillegonda (Jose) 23-07-1963

Maria is geboren in Rotterdam en getrouwd met Henk die in Gendt is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 16 september 1955 in Rotterdam.

Hun ouste drie kinderen zijn geboren in Rotterdam, en hun jongste dochter is in Helmond geboren.

Ouders van Maria

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1929

The van Bruinessen lineage
Maria van Bruinessen

Maria 11-23-1929
and her husband
Martinus Daniel (Henk) Pruijn 10-07-1930
Children of Maria and Henk And their Spouses
Rudolf (Rudy) 08-05-1956 / 05-05-1960
Rene Fransiscus (Rene) 08-25-1957
Fredericus Antonius (Fred) 05-11-1958
Josephine Hillegonda (Jose) 07-23-1963

Maria was born in Rotterdam and married Henk who was born in Gendt.
The marriage took place on September 16th 1955 in Rotterdam.

Their three oldest children were born in Rotterdam, and their youngest daughter was born in Helmond.

Parents of Maria

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com