1886

Het van Bruinessen geslacht


1947

Jan van Bruinessen

Jan 03-11-1886 / 18-09-1947
en zijn vrouw
Hillegonda Maria Theresia (Gonnie) van der Hooft 23-08-1896 / 29-09-1963
Kinderen van Jan en Gonnie En hun echtgenoten
Petrus (Piet) 30-06-1928 / 19-06-2001 niet getrouwd
Maria 1929 Martinus Daniel (Henk) Pruijn 1930
Hillegonda Agnes (Gonnie) 1937 Dirk van Riessen 1944

Jan is geboren in Gouda en getrouwd met Gonnie die eveneens in Gouda is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 29 oktober 1919 in Gouda.

Gonnie had en dood-geboren kind op 3 december 1925 in Rotterdam.

Jan en Gonnis hun drie kinderen zijn geboren in Rotterdam.

Jan overleed op 18 september 1947 in Gouda op 60 jarige leeftijd.

Gonnie overleed op 29 september 1963 in Gouda op 67 jarige leeftijd.

Ouders van Jan

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1886

The van Bruinessen lineage


1947

Jan van Bruinessen

Jan 11-03-1886 / 09-18-1947
and his wife
Hillegonda Maria Theresia (Gonnie) van der Hooft 08-23-1896 / 09-26-1963
Children of Jan and Gonnie And their Spouses
Petrus (Piet) 06-30-1928 / 06-19-2001 not married
Maria 1929 Martinus Daniel (Henk) Pruijn 1930
Hillegonda Agnes (Gonnie) 1937 Dirk van Riessen 1944

Jan was born in Gouda and married Gonnie who was also born in Gouda.
The marriage took place on October 29th 1919 in Gouda.

Gonnie gave birth to a still-born child on December 3rd 1925 in Rotterdam.

Jan and Gonnie's three children were all born in Rotterdam.

Jan died on September 18th in Gouda at the age of 60 years.

Gonnie died on September 29th 1963 in Gouda at the age of 67 years.

Parents of Jan

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com