1946

Het van Bruinessen geslacht
Maarten Martinus (Martin) van Bruinessen

Maarten Martinus (Martin) 10-07-1946
en zijn vrouw
Listiyorini Goenoprasodjo 30-11-1959
Kinderen van Martin en Listiyorini En hun echtgenoten
Bekatash Arif Rahardjo 14-10-1989

Martin is geboren in Schoonhoven en getrouwd met Listiyorini die in Surabaya Indonesia is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 22 juni 1989 in Utrecht.

Hun zoon die is geboren in Jakarta Indonesia.

Ouders van Martin

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1946

The van Bruinessen lineage
Maarten Martinus (Martin) van Bruinessen

Maarten Martinus (Martin) 07-10-1946
and his wife
Listiyorini Goenoprasodjo 11-30-1959
Children of Martin and Listiyorini And their Spouses
Bekatash Arif Rahardjo 10-14-1989

Martin was born in Schoonhoven and married Listiyorini who was born in Surabaya Indonesia.
The marriage took place on June 22nd 1989 in Utrecht.

Their son was born in Jakarta Indonesia.

Parents of Martin

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com