1921

Het van Bruinessen geslacht


1986

Petrus (Piet) van Bruinessen

Petrus (Piet) 22-05-1921 / 11-02-1986
en zijn vrouw
Petronella Maria (Nel) van Oostrom 02-08-1912 / ?
Kinderen van Piet en Nel En hun echtgenoten
Maarten Martinus (Martin) 1946 Listiyorini Geonoprasodo 1959
Jannigje Maria Petronalla (Marian) 1949 Domien Wilhelmus Jozef Klarenbeek 1949
Ariana Charlotte Christina (Ria) 1950 Nicolaas Johannes Maria (Nic) Out 1947

Piet is geboren in Gouda en getrouwd met Nel die in Schoonhoven is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 14 juli 1943 in Schoonhoven.

Alle hun drie kinderen zijn geboren in Schoonhoven.

Piet scheidde van Nel op 3 april 1970 in Schoonhoven.

Piet hertrouwde met Anna Maria Rheinhild (Reinhild) Ludewig die op 26 december 1938 in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland is geboren. Het huwelijk vond plaats op 24 december 1981 in Herten, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

Piet overleed op 11 februari 1986 in Herten, Nordrhein-Westfalen, Duitsland op 64 jarige leeftijd.

Nel overleed op 15 november 2010 in Schoonhoven op 98 jarige leeftijt.

Ouders van Piet

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1921

The van Bruinessen lineage


1986

Petrus (Piet) van Bruinessen

Petrus (Piet) 05-22-1921 / 02-11-1986
and his wife
Petronella Maria (Nel) van Oostrom 08-02-1912 / ?
Children of Piet and Nel and their spouses
Maarten Martinus (Martin) 1946 Listiyorini Geonoprasodo 1959
Jannigje Maria Petronalla (Marian) 1949 Domien Wilhelmus Jozef Klarenbeek 1949
Ariana Charlotte Christina (Ria) 1950 Nicolaas Johannes Maria (Nic) Out 1947

Piet was born in Gouda and married Nel who was also born in Schoonhoven.
The marriage took place on July 14th 1943 in Schoonhoven.

Their three children were all born in Schoonhoven.

Piet divorced Nel on April 3rd 1970 in Schoonhoven.

Piet remarried to Anna Maria Rheinhild (Reinhild) Ludewig who was born on December 26th 1938 in Troisdorf, Nordrhein, Westfalen, Germany. The marriage took place on December 24th 1981 in Troisdorf, Nordrhein, Westfalen, Germany.

Piet died on February 11th 1986 in Herten, Nordrhein, Westfalen, Germany at the age of 64 years.

Nel died on November 15th 2010 in Schoonhoven at the age of 98 years.

Parents of Piet

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com