1902

Het van Bruinessen geslacht


1973

Karel Christiaan van Bruinessen

Karel Christiaan 27-04-1902 / 08-10-1973
en zijn vrouw
Anna Hendrika Bergsma 05-02-1903 / 03-06-1977
Kinderen van Karel en Anna En hun echtgenoten
Henri Robbert (Harry) 1934 Elisabeth Egbertha (Els) Reijke 1935

Karel is geboren in Amsterdam en trouwde met Anna die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 1 juni 1927 in Hilversum.

Karel en Anna hun zoon is in Den Haag geboren.

Karel is overleden 8 oktober 1973 in Voorburg op 71 jarige leeftijd.

Anna is overleden 3 juni 1977 in Den Haag op 74 jarige leeftijd.

Ouders van Karel

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1902

The van Bruinessen lineage


1973

Karel Christiaan van Bruinessen

Karel Christiaan 04-27-1902 / 10-08-1973
and his wife
Anna Hendrika Bergsma 02-05-1903 / 06-03-1977
Children of Karel and Anna And their Spouses
Henri Robbert (Harry) 1934 Elisabeth Egbertha (Els) Reijke 1935

Karel was born in Amsterdam and married Anna who was also born in Amsterdam. The marriage took place on June 1st 1927 in Hilversum.

Karel and Anna's son was born in Den Haag.

Karel died on October 8th 1973 in Voorburg at the age of 71 years.

Anna died on June 3rd 1977 at the age of 74 years.

Parents of Karel

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com