1873

Het van Bruinessen geslacht


1936

Karel Christiaan van Bruinessen

Karel Christiaan 17-01-1873 / 22-01-1936
en zijn vrouw
Bertha Daviddina Talen 13-06-1878 / 02-03-1927
Kinderen van Karel en Bertha En hun echtgenoten
Karel Christiaan 1902 Anna Hendrika Bergsma 1903
Marinus Albertus (Rinus) 1906 Magdelena (Leny) Boers ????
Annigje (Annie) 24-06-1908 / 23-10-1977

Karel is geboren in Amsterdam en trouwde met Bertha die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 15 augustus 1901 in Amsterdam.

Karel en Bertha hun kinderen zijn allen in Amsterdam geboren.

Hun dochter Annie is overleden 23 oktober 1977 in Leidschendam op 69 jarige leeftijd, ongehuwd.

Bertha is overleden 11 december 1916 in Amsterdam op 38 jarige leeftijd.

Karel hertrouwde 17 april 1919 in Amsterdam met Johanna Hendrika Heijl, die 26 maart 1874 in Amsterdam is geboren.

Karel is overleden 22 januari 1936 in Amsterdam op 63 jarige leeftijd.

Johanna is overleden 2 maart 1927 in Amsterdam op 48 jarige leeftijd.

Ouders van Karel

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1873

The van Bruinessen lineage


1936

Karel Christiaan van Bruinessen

Karel Christiaan 01-17-1873 / 01-22-1936
and his wife
Bertha Daviddina Talen 06-13-1878 / 03-02-1927
Children of Karel and Bertha And their Spouses
Karel Christiaan 1902 Anna Hendrika Bergsma 1903
Marinus Albertus (Rinus) 1906 Magdelena (Leny) Boers ????
Annigje (Annie) 06-24-1908 / 10-23-1977

Karel was born in Amsterdam and married Bertha who was also born in Amsterdam. The marriage took place on August 15th 1901 in Amsterdam.

Karel and Bertha's children were all born in Amsterdam.

Their daughter Annie died on October 10th 1977 in Leidschendam at the age of 69, unmarried.

Bertha died on December 11th 1916 at the age of 38.

Karel remarried on April 17th 1919 in Amsterdam to Johanna Hendrika Heijl, who was born on March 26th 1874 in Amsterdam. Together they had no children.

Karel died on January 1st 1936 in Amsterdam at the age of 63.

Johanna died on March 2nd 1927 at the age of 48.

Parents of Karel

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com