1962

Het van Bruinessen geslacht
Cornelis Jacobus (Ko) van Bruinessen

Cornelis Jacobus (Ko) 12-12-1962
en zijn vrouw
Maria Anna Louise Josepha Koevoets (Marian) 06-06-1963
Kinderen van Ko en Marian En hun echtgenoten
Marieke 22-01-1998
Femke 25-09-1999

Ko is geboren in Zaandam en trouwde met Marian die in Sprundel is geboren. Het huwelijk vond plaats 13 december 1994 in Dordrecht.

Ko en Marian hun kinderen zijn in Breda geboren.

Ouders van Ko

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1962

The van Bruinessen lineage
Cornelis Jacobus (Ko) van Bruinessen

Cornelis Jacobus (Ko) 12-12-1962
and his wife
Maria Anna Louise Josepha Koevoets (Marian) 06-06-1963
Children of Ko and Marian And their Spouses
Marieke 01-22-1998
Femke 09-25-1999

Ko was born in Zaandam and married Marian who was born in Sprundel. The marriage took place on December 13th 1994 in Dordrecht.

Ko and Marian's children were both born in Breda.

Parents of Ko

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com