1926

Het van Bruinessen geslacht
Cornelis (Cees) van Bruinessen

Cornelis(Cees) 07-12-1926
en zijn vrouw
Geertruida de Boer 06-01-1930

Kinderen van Cees en Geertruida

En hun echtgenoten

Johan Gerard (Gert) 1954

Marij van Gurp 1955
Annemarie 1957 Edo Vorstius Kruiff 1955
Geertruida (Trui) 1958 Adrianus Cornelis Maria (Ad) Goos 1957
Cornelis Jacobus (Ko) 1962 Maria Anna Louise Josepha (Marian) Koevoets 1963

Cornelis is geboren in Amsterdam en trouwde met Geertruida die in Zaandam is geboren. Het huwelijk vond plaats 17 september 1952 in Zaandam.

Cornelis en Geertruida hun kinderen zijn allen in Zaandam geboren.

Ouders van Cees

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1926

The van Bruinessen lineage
Cornelis (Cees) van Bruinessen

Cornelis (Cees) 12-07-1926
and his wife
Geertruida de Boer 01-06-1930

Children of Cees and Geertruida

And their Spouses

Johan Gerard (Gert) 1954

Marij van Gurp 1955
Annemarie 1957 Edo Vorstius Kruiff 1955
Geertruida (Trui) 1958 Adrianus Cornelis Maria (Ad) Goos 1957
Cornelis Jacobus (Ko) 1962 Maria Anna Louise Josepha (Marian) Koevoets 1963

Cornelis was born in Amsterdam and married Geertruida who was born in Zaandam. The marriage took place on September 17th 1952 in Zaandam.

Cornelis and Geertruida's children were all born in Zaandam.

Parents of Cees

For Comments on this page please e-mail:
john@vanbruinessen.com