1926

Het van Bruinessen geslacht


2017


Cornelis (Cees) van Bruinessen

Cornelis(Cees) 07-12-1926 / 06-30-2017
en zijn vrouw
Geertruida de Boer 06-01-1930 / 08-29-2015

Kinderen van Cees en Geertruida

En hun echtgenoten

Johan Gerard (Gert) 1954

Marij van Gurp 1955
Annemarie 1957 Edo Vorstius Kruiff 1955
Geertruida (Trui) 1958 Adrianus Cornelis Maria (Ad) Goos 1957
Cornelis Jacobus (Ko) 1962 Maria Anna Louise Josepha (Marian) Koevoets 1963

Cornelis is geboren in Amsterdam en trouwde met Geertruida die in Zaandam is geboren. Het huwelijk vond plaats 17 september 1952 in Zaandam.

Cees en Geertruida hun kinderen zijn allen in Zaandam geboren.

Cees en Geertruida zijn beiden te Breda.

Ouders van Cees

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1926

The van Bruinessen lineage


2017

Cornelis (Cees) van Bruinessen

Cornelis (Cees) 12-07-1926 / 06-30-2017
and his wife
Geertruida de Boer 01-06-1930 / 29-08-2015

Children of Cees and Geertruida

And their Spouses

Johan Gerard (Gert) 1954

Marij van Gurp 1955
Annemarie 1957 Edo Vorstius Kruiff 1955
Geertruida (Trui) 1958 Adrianus Cornelis Maria (Ad) Goos 1957
Cornelis Jacobus (Ko) 1962 Maria Anna Louise Josepha (Marian) Koevoets 1963

Cornelis was born in Amsterdam and married Geertruida who was born in Zaandam. The marriage took place on September 17th 1952 in Zaandam.

Cees and Geertruida's children were all born in Zaandam.

Cees and Geertruida are both buried in Breda.

Parents of Cees

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com