1950

Het van Bruinessen geslacht
Wilmar van Bruinessen

Wilmar 26-05-1950
en zijn vrouw
Corrie Schippers 03-06-1957
Kinderen van Wilmar en Corrie En hun echtgenoten
Maartje 31-12-1987
dochter

Wilmar is geboren in Rotterdam en getrouwd met Corrie die eveneens in Rotterdam is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 21 augustus 1987 in Moordrecht.

Hun twee kinderen zijn beiden geboren in Moordrecht.

Ouders van Wilmar

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1950

The van Bruinessen lineage
Wilmar van Bruinessen

Wilmar 05-26-1950
and his wife
Corrie Schippers 06-03-1957
Children of Wilmar and Corrie And their Spouses
Maartje 12-31-1987
Daughter

Wilmar was born in Rotterdam and married Corrie who was also born in Rotterdam.
The marriage took place on August 21st 1987 in Moordrecht.

Their two children were both born in Moordrecht.

Parents of Wilmar

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com