1878

Het van Bruinessen geslacht


1949

Willem Frederik van Bruinessen

Willem Frederik 09-11-1878 / 18-06-1949
en zijn vrouw
Maria Pielstroom 23-02-1879 / 30-01-1927
Kinderen van Willem en Maria En hun echtgenoten
geen kinderen

Willem is geboren in Amsterdam en trouwde met Maria die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 17 augustus 1911 in Amsterdam.

Willem is overleden 18 juni 1949 in Amsterdam op 70 jarige leeftijd.

Maria is overleden 30 januari 1927 in Amsterdam op 47 jarige leeftijd.

Ouders van Willem

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1878

The van Bruinessen lineage


1949

Willem Frederik van Bruinessen

Willem Frederik 11-09-1878 / 06-18-1949
and his wife
Maria Pielstroom 02-23-1879 / 01-30-1927
Children of Willem and Maria And their Spouses
no children

Willem was born in Amsterdam and married Maria who was also born in Amsterdam. The wedding took place on August 17th 1911 in Amsterdam.

Willem died on June 18th 1949 in Amsterdam at the age of 70.

Maria died on January 30th 1927 in Amsterdam at the age of 47.

Parents of Willem

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com