1923

Het van Bruinessen geslacht


1988

Wessel van Bruinessen

Wessel 25-06-1923 / 04-12-1988
en zijn vrouw
Melusina Laurent 16-06-1922 / 20-08-1991
Kinderen van Wessel en Melusina En hun echtgenoten
Antje (Annette) 1950 Theo de Munnik 1951
Anthonie Ludovic 1952 Elisabeth Kapsenburg 1952
Melusine 1954 Evert Koning 1948
Gerard Jan 1965 Hanneke van Deuren 1967

Wessel is geboren in Amsterdam en trouwde met Melusina die in Zaandam is geboren. Het huwelijk vond plaats 28 mei 1949 in Zaandam.

Hun eerste 3 kinderen zijn in Zaandam geboren en hun jongste zoon is in Alkmaar geboren.

Wessel is op 11 juli 1985 in Zeist van Melusina gescheiden.

Wessel is hertrouwd met Cornelia Brigitta (Corry) van Rijn die op 15 september 1933 in Zeist is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 23 oktober 1985 in Baarn.

Wessel is overleden 4 december 1988 in Eerbeek op 65 jarige leeftijd.

Melusina is overleden 23 augustus 1991 in Baarn op 69 jarige leeftijd.

Ouders van Wessel

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1923

The van Bruinessen lineage


1988

Wessel van Bruinessen

Wessel 06-25-1923 / 12-04-1988
and his wife
Melusina Laurent 06-16-1922 / 08-20-1991
Children of Wessel and Melusina And their Spouses
Antje (Annette) 1950 Theo de Munnik 1951
Anthonie Ludovic 1952 Elisabeth Kapsenburg 1952
Melusine 1954 Evert Koning 1948
Gerard Jan 1965 Hanneke van Deuren 1967

Wessel was boren in Amsterdam and married Melusina who was born in Zaandam. The marriage took place on May 28th 1949 in Zaandam.

Their first 3 chrildren were born in Zaandam and their youngest son was born in Alkmaar.

Wessel divorced Melusina on July 11th 1985 in Zeist.

Wessel remarried to Cornelia Brigitta (Corry) van Rijn who was born on September 15th in Zeist.
The marriage took place on October 23rd 1985 in Baarn.

Wessel died on December 4th 1988 in Eerbeek at the age of 65 years.

Melusina died on August 23th 1991 in Baarn at the age of 69 years.

Parents of Wessel

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com