1868

Het van Bruinessen geslacht


1945

Wessel van Bruinessen

Wessel 11-09-1868 / 11-05-1945
en zijn vrouw
Johanna van Bodegraven 02-07-1868 / 23-05-1950
Kinderen van Wessel en Johanna En hun echtgenoten
Wessel 1896 Maria Scholenaar 1892
Johanna 1898 Johannes Gerardus (Jo) Eijlerts 1891
Johan Gerard 1900 Antje Willemsen 1899
Christina Elisabeth 1902 Daniel (Daan) Soff 1902
Johanna Gerardina 03-01-1906 / 31-10-1999

Wessel is in Amsterdam geboren en trouwde Johanna die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 14 november 1895 in Amsterdam.

Wessel en Johanna hun kinderen zijn allen in Amsterdam geboren.

Hun dochter Johanna Gerardina is overleden 31 oktober 1999 op 93 jarige leeftijd, ongehuwd.

Wessel is overleden 11 mei 1945 in Amsterdam op 76 jarige leeftijd

Johanna is overleden 23 mei in Amsterdam op 81 jarige leeftijd.

Ouders van Wessel

Wessel z'n fotoalbum

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1868

The van Bruinessen lineage


1945

Wessel van Bruinessen

Wessel 09-11-1868 / 05-11-1945
and his wife
Johanna van Bodegraven 02-07-1868 / 23-05-1950
Children of Wessel and Johanna And their Spouses
Wessel 1896 Maria Scholenaar 1892
Johanna 1898 Johannes Gerardus (Jo) Eijlerts 1891
Johan Gerard 1900 Antje Willemsen 1899
Christina Elisabeth 1902 Daniel (Daan) Soff 1902
Johanna Gerardina 01-03-1906 / 10-31-1999

Wessel was born in Amsterdam and married Johanna Gerardina who was also born in Amsterdam. The marriage took place on November 14th 1895 in Amsterdam.

Wessel and Johanna's children were all born in Amsterdam.

Their daughter Johanna Gerardina died on October 31st 1999 in Amsterdam at the age of 93.

Wessel died on May 11th 1945 in Amsterdam at the age of 76.

Johanna died on May 23rd 1950 in Amsterdam at the age of 81.

Parents of Wessel

Wessel's Photo Album

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com