1975

Het van Bruinessen geslacht
Terrylynn (Terri) van Bruinessen

Terrylynn (Terri) 29-03-1975
en haar man
Michael James (Mike) Walker 23-05-1969
Kinderen van Terry en Mike En hun echtgenoten
Geen kinderen

Kinderen van Mike en zijn eirste vrouw

And their Spouses
Austin ??-??-199?
Dylan ??-??-199?

Terri is geboren in St Catharines, Ontario, Canada en getrouwd met Mike (zon van Ralph and June Walker) die in High Prairie, Alberta, Canada is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 18 maart 2000 in Waugh, Albert, Canada.

Ouders van Terry

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1975

The van Bruinessen lineage
Terrylynn van Bruinessen

Terrylynn VanBruinessen 03-29-1975
and her husband
Michael James (Mike) Walker 05-23-1969

Children of Terry and Mike

And their Spouses
No children

Children of Mike and his first wife

And their Spouses
Austin ??-??-199?
Dylan ??-??-199?

Amanda was born in St Catharines, Ontario, Canada and married Mike (son of Ralph and June Walker) who was born in High Prairie, Alberta, Canada.
The marriage took place on March 18th 2000 in Edmonton, Alberta, Canada.

Parents of Terry

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com