1973

Het van Bruinessen geslacht
Steven James (Steve) van Bruinessen

Steven James (Steve) 16-08-1973
en zijn vrouw
Leslie Christina Lillian Schwerdtfeger 30-03-1976
Kinderen van Steve en Leslie En hun echtgenoten
Madeline Jessica Pearl 07-10-2011

Steve is geboren in Winchester, Ontario, Canada en getrouwd met Leslie die eveneens in Winchester, Ontario, Canada is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 7 september 1996 in Morrisburg, Ontario, Canada.
Madelineis in Wichester Ontario geboren.

Ouders van Steve

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1973

The van Bruinessen lineage
Steven James (Steve) van Bruinessen

Steven James (Steve) 08-16-1973
and his wife
Leslie Christina Lillian Schwerdtfeger 03-30-1976
Children of Steve and Leslie And their Spouses
Madeline Jessica Pearl 10-07-2011

Steve was born in Winchester, Ontario, Canada and married Leslie who was also born in Winchester, Ontario, Canada.
The marriage took place on September 7th 1996 in Morrisburg, Ontario, Canada.
Madelinewas born in Winchester Ontario.

Parents of Steve

For Comments on this page please e-mail:
john@vanbruinessen.com