1828

Het van Bruinessen geslacht


1917

Petrus van Bruinessen

Petrus 16-02-1828 / 22-04-1917
en zijn eerste vrouw
Johanna Francisca de Freil 16-08-1839 / 29-12-1876
Kinderen van Petrus en Johanna En hun echtgenoten
Maria Catherina 1868 Martinus Jacobus Vellinga 1869
Petrus 12-11-1870 / ?? (geen informatie voorhanden)
Maria Paulina 28-06-1874 / 07-09-1874
Cornelis 13-11-1876 / 22-09-1882

Petrus 16-02-1828 / 22-04-1917
en zijn tweede vrouw
Hendrika van Gent 28-04-1851 / 14-09-1920

Kinderen van Petrus en Hendrika

En hun echtgenoten
Aart Johannes (Hannes) 1878 Lijdia Poot 1883
Sijtje Paulina 1880 Johannes Dirk Verhoef 1883
Jacobus 1882 Anna Smits
Cornelis Hendrikus 1884 Elzelina Jacoba van den Berg 1887
Jan 1886 Hillegonda Maria Theresia (Gonnie) van der Hooft 1896
Hendrikus 1889 Hendrika Johanna Jacoba (Rika) Templeman 1889
Hendrika Wilhelmina 1891 (tweeling) Johannes (Jo) van der Wal 1892
Maarten Martinus 1891 (tweeling) Ariana Tempelman 1895
Alida Wilhelmina 1895 Gerrit Cornelis van der Want ?? / ??
Adrianus (Janus) Boot 1897

Hendrika van Gent 28-04-1851 / 17-09-1920
en haar eerste man
Aart Bakker 06-03-1851 / 21-02-1876
Kinderen van Hendrika en Aart En hun echtgenoten
Pieter Gijsbert 13-09-1873 / 21-10-1952 Neeltje Bos 03-05-1874 / 06-06-1930
Gijsbert Jan 08-09-1875 / ?? Clasina Theodora Zurne 25-10-1878 / ??

Petrus is geboren in Amsterdam en trouwde met Johanna die in Tilburg is geboren. Het huwelijk vond plaats 30 juni 1867 in Zaandam.

Kinderen van deze huwelijk zijn geboren: Maria Catherina in Stad-Doetinchem, Petrus in Alphen aan den Rijn, Maria Paulina in Gouda en Cornelis in Gorinchem.

Johanna overleed op 29 december 1876 in Gorinchem op 37 jarige leeftijd.

Petrus hertrouwde met de weduwe Hendrika die in Culemborg is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 5 juli 1877 in Beesd.

Kinderen van Petrus z'n huwelijk met Hendrika zijn geboren: Aart in Beesd, Sijte, en Jacobus in Vianan, Cornelis, Jan, Hendrikus, Hendrika, Maarten, en Alida in Gouda.

Petrus overleed op 22 april 1917 in Gouda op 89 jarige leeftijd.

Hendrika overleed op 14 september 1920 in Gouda op 69 jarige leeftijd.

Pieter zon van Hendrika & Aart was geboren in Leerdam and trowude met Neeltje (dochter van Teunis Bos en Heiltje Rustwat) die in Goudarak is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 20 november 20th 1895 in Gouda.

Neeltje overleed op 6 juni 1930 in Maasluis op 56 jarige leeftijd.

Pieter overleed op 21 oktober 1952 in Maasluis op 79 jarige leeftijd.

Petrus z'n fotoalbum

Ouders van Petrus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com

1828

The van Bruinessen lineage


1917

Petrus van Bruinessen

Petrus 16-02-1828 / 22-04-1917
and his first wife
Johanna Francisca de Freil 08-16-1839 / 12-29-1876
Children of Petrus and Johanna and their spouses
Maria Catherina 1868 Martinus Jacobus Vellenga 1869
Petrus 11-12-1870 / ?? (no info available)
Maria Paulina 28-06-1874 / 07-09-1874
Cornelis 11-13-1876 / 09-22-1882

Petrus 02-16-1828 / 04-22-1917
and his second wife
Hendrika van Gent 04-28-1851 / 09-14-1920

Children of Petrus and Hendrika

and their spouses
Aart Johannes (Hannes) 1878 Lijdia Poot 1883
Sijtje Paulina 1880 Johannes Dirk Verhoef 1883
Jacobus 1882 Anna Smits
Cornelis Hendrikus 1884 Elzelina Jacoba van den Berg 1887
Jan 1886 Hillegonda Maria Theresia (Gonnie) van der Hooft 1896
Hendrikus 1889 Hendrika Johanna Jacoba (Rika) Templeman 1889
Hendrika Wilhelmina 1891 (twin) Johannes (Jo) van der Wal 1892
Maarten Martinus 1891 (twin) Ariana Tempelman 1895
Alida Wilhelmina 1895 Gerrit Cornelis van der Want ?? /??
Adrianus (Janus) Boot 1897

Hendrika van Gent 04-28-1851 / 09-14-1920
and her first husband
Aart Bakker 03-06-1851 / 02-21-1876
Children of Hendrika and Aart and their spouses
Pieter Gijsbert 09-13-1873 / 10-21-1952 Neeltje Bos 03-05-1874 / 06-06-1930
Gijsbert Jan 09-08-1875 / ?? Clasina Theodora Zurne 10-25-1878

Petrus was born in Amsterdam and married Johanna who was born in Tilburg. The marriage took place on June 30th 1867 in Zaandam.

The children from this marriage were born: Maria Catherina in Stad-Doetinchem, Petrus in Alphen aan den Rijn, Maria Paulina in Gouda and Cornelis in Gorinchem.

Johanna died on December 29th 1876 in Gorinchem at the age of 37 years.

Petrus remarried with the widow Hendrika who was born in Culemborg. The marriage took place on July 5th 1877 in Beesd. Petrus' marriage to Hendrika brought with it 2 sons from Hendrika's previous marriage to Aart Bakker.

The children from Petrus' marriage to Hendrika were born: Aart in Beesd, Sijte and Jacobus in Vianan, Cornelis, Jan, Hendrikus, Hendrika, Maarten, and Alida in Gouda.

Petrus died on April 22nd 1917 in Gouda at the age of 89 years.

Hendrika died on September 14th 1920 at the age of 69 years.

Pieter son of Hendrika & Aart was born in Leerdam and married Neeltje (daughter of Teunis Bos and Heiltje Rustwat) who was born in Goudarak.
The marriage took place on November 20th 1895 in Gouda.

Neeltje died on June 6th 1930 in Maasluis at the age of 56 years.

Pieter died on October 21st 1952 in Maasluis at the age of 79 years.

Petrus' Photo Album

Parents of Petrus

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com