1954

Het van Bruinessen geslacht




Melusine van Bruinessen

Melusine 29-08-1954
en haar man
Evert Koning 11-05-1948
Kinderen van Melusine en Evert En hun echtgenoten
Evert Jan 25-02-1990
Laurens 26-04-1992
Koen 30-07-1995

Melusine is geboren in Zaandam en trouwde met Evert die in Alkmaar is geboren. Het huwelijk vond plaats 28 december 1977 in Alkmaar.

Melusine en Evert hun kinderen zijn allen in Alkmaar geboren.

Ouders van Melusine

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1954

The van Bruinessen lineage




Melusine van Bruinessen

Melusine 08-29-1954
and her husband
Evert Koning 05-11-1948
Children of Melusine and Evert And their Spouses
Evert Jan 02-25-1990
Laurens 04-26-1992
Koen 07-30-1995

Melusine was born in Zaandam and married Evert who was also born in Alkmaar. The marriage took place on December 28th 1977 in Alkmaar.

Melusine and Evert's children were all born in Alkmaar.

Parents of Melusine

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com