1891

Het van Bruinessen geslacht


1969

Maarten Martinus van Bruinessen

Maarten Martinus 07-09-1891 / 01-01-1969
en zijn vrouw
Ariana Tempelman 10-05-1895 / 13-12-1978
Kinderen Maarten en Ariana En hun echtgenoten
Petrus (Piet) 1921 Petronella Maria van Oostrom 1912
Frans 1925 Jacoba Elizabeth (Co) Verkaik 1929
Hendrikus (Henk) 1931 Elizabeth (Bets) Verkaik 1932

Maarten is geboren in Gouda en getrouwd met Jaantje die eveneens in Gouda is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 5 mei 1920 in Gouda.

Maarten en Jaantje hun ouste twee kinderen zijn geboren in Gouda, en hun jongste zoon is geboren in Schoonhoven.

Maarten overleed op 1 januari 1969 in Schoonhoven op 77 jarige leeftijd.

Jaantje overleed op 13 december 1978 in Schoonhoven op 83 jarige leeftijd.

Maarten z'n fotoalbum

Ouders van Maarten

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1891

The van Bruinessen lineage


1969

Maarten Martinus van Bruinessen

Maarten Martinus 09-07-1891 / 01-01-1969
and his wife
Ariana Tempelman 05-10-1895 / 12-13-1978
Children of Maarten and Ariana And their Spouses
Petrus (Piet) 1921 Petronella Maria van Oostrom 1912
Frans 1925 Jacoba Elizabeth (Co) Verkaik 1929
Hendrikus (Henk) 1931 Elizabeth (Bets) Verkaik 1932

Maarten was born in Gouda and married Jaantje who was also born in Gouda.
The marriage took place on May 5th 1920 in Gouda.

Maarten and Jaantje's two oldest children were born in Gouda, and their youngest son was born in Schoonhoven.

Maarten died on January 1st 1969 in Schoonhoven at the age of 77 years.

Jaantje died on December 13th 1978 in Schoonhoven at the age of 83 years.

Maarten's photo album

Parents of Maarten

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com