1953

Het van Bruinessen geslacht
Lydia van Bruinnessen

Let op! de dubbelle N in de spelling van van Bruinessen
Lydia 03-03-1953
en haar man
Hoechard Abraham Jan van der Slikke 09-12-1945
Kinderen van Lydia en Hoechard En hun echtgenoten
Jolanda Rachel 02-12-1980
Sander Jonathan Hoechard 30-06-1982
Johan Daniél 31-12-1983
Ellen Veronique 13-05-1989

Lydia is geboren in Scheveningen, Den Haag en getrouwd met Hoechard die in Hillegom is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 28 november 1978 in De Lier.

Alle hun kinderen zijn in Alphen aan den Rijn geboren.

Lydia scheidde van Hoechard op 23 januari 2003 in Alphen aan de Rijn.

Lydia haar fotoalbum

Ouders van Lydia

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1953

The van Bruinessen lineage
Lydia van Bruinnessen

Note the double N in the spelling of van Bruinessen
Lydia 03-03-1953
and her husband
Hoechard Abraham Jan van der Slikke 09-12-1945
Children of Lydia and Hoechard And their Spouses
Jolanda Rachel 12-02-1980
Sander Jonatha Hoechard 06-30-1982
Johan Daniél 12-31-1983
Ellen Veronique 05-13-1989

Lydia was born in Scheveneingen, The Hague and married Hoechard who was born in Hillegom.
The marriage took place on November 28th 1978 in De Lier.

Their children were all born in Alphen on the Rijn.

Lydia and Hoechard were divorced on January 23rd 2003 in Alphen on the Rijn.

Lydia's foto album

Parents of Lydia

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com