1853

Het van Bruinessen geslacht


1937

Johannes Christiaan van Bruinessen

Johannes Christiaan 01-01-1853 / 22-07-1937
en zijn vrouw
Elisabeth Wilhelmina van Genderen 26-08-1857 / 31-05-1911
Kinderen van Johannes en Elisabeth En hun echtgenoten
Frederika 1882 Cornelis Adrianus Marinus Kaffa 1881
Elisabeth Wilhelmina Louisa 13-05-1884 / 25-05-1884
Louisa Elisabeth Wilhelmina 1885 Jacob de Ruiter 1882
Ferdinand Dirk 1886 Johanna Maria van Dort 1889
Elisabeth Wilhelmina 19-02-1888 / 09-06-1888
Johannes Christiaan Anton 26-04-1889 / ??-??-????
Anton Hendrik Christiaan 03-10-1890 / 30-01-1969
Petrus Johannes 13-03-1892 / 06-11-1893
Elisabeth Wilhelmina 1895 Nicolaas Wilhelmus van Dee 1900
Johanna Wilhelmina 14-12-1899 / 08-12-1903
Catherina Enelina 23-02-1885 / 06-12-1885

Johannes is geboren in Amsterdam en getrouwd met Elisabeth die in (Batavia, Nederlands Oost IndiŽ) heden bekend als Jakarta, IndonesiŽ is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 15 juni 1882 in Amsterdam.

Johannes en Elisabeth hun kinderen zijn geboren in Amsterdam.

Elisabeth baarde op 5 februari 1897 een doodgeboren kind.

Johannes Christiaan overleed op 27 juli 1937 in Amsterdam op 84 jarige leeftijd.

Elisabeth Wilhelmina overleed op 31 mei 1911 in Amsterdam op 53 jarige leeftijd.

Hun zoon Anton Hendrik Christiaan overleed op 30 januari en begraven op 3 februari 1969 in De Nieuwe Ooster Amsterdam op 78 jarige leeftijd.

Ouders van Johannes

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com

1853

The van Bruinessen lineage


1937

Johannes Christiaan van Bruinessen

Johannes Christiaan 01-01-1853 / 07-22-1937
and his wife
Elisabeth Wilhelmina van Genderen 08-26--1857 / 05-31-1911
Children of Johannes and Christiaan and their spouses
Frederika 1882 Cornelis Adrianus Marinus Kaffa 1881
Elisabeth Wilhelmina Louisa 05-13-1884 / 05-25-1884
Louisa Elisabeth Wilhelmina 1885 Jacob de Ruiter 1882
Ferdinand Dirk 1886 Johanna Maria van Dort 1889
Elisabeth Wilhelmina 02-19-1888 / 06-09-1888
Johannes Christiaan Anton 04-26-1889 / ??-??-????
Anton Hendrik Christiaan 10-03-1890 / 01-30-1969
Petrus Johannes 03-13-1892 / 11-06-1893
Elisabeth Wilhelmina 1895 Nicolaas Wilhelmus van Dee 1900
Johanna Wilhelmina 12-14-1899 / 12-08-1903
Catherina Enelina 02-23-1885 / 12-06-1885

Johannes was born in Amsterdam where on June 15th 1882 he married Elisabeth who was born in (Batavia, Dutch East Indies) known today as Jakarta Indonesia.

All the children of Johannes and Elisabeth were also born in Amsterdam.

Elisabeth gave birth to a still-born daughter on February 5th 1897.

Johannes Christiaan died in Amsterdam on July 27th 1937 at the age of 84.

Elisabeth Wilhelmina died in Amsterdam on May 31st 1911 at the age of 53.

Their son Anton Hendrik Christiaan died on January 30th and was buried in De Nieuwe Ooster Cemetery Amsterdam on February 3rd 1969 at the age of 78 years.

Parents of Johannes

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com