1875

Het van Bruinessen geslacht


1954

Johanna Hendrika van Bruinessen

Johanna Hendrika 02-03-1875 / ??-??-1954
en haar man
Henrik Crull 02-11-1874 / ??-??-1958
Kinderen van Johanna en Harm En hun echtgenoten
Geen Kinderen

Johanna is geboren in Amsterdam en trouwde met weduwnaar Hendrik die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 4 december 1919 in Amsterdam.

Hendrik had uit zijn vorig huwelijk met Wilhelmina Christina Marsman 5 kinderen.

Wilhelmina Christina Marsman is overleden 11 december 1918 in Amsterdam op 43 jarige leeftijd.

Johanna en Hendrik emigreerde op 11 juli 1923 naar de Verenigde Staten van Amerika.

Johanna is overleden ?? ????? 1954 in de Verenigde Staten van Amerika.

Hendrik is overleden ?? ????? 1958 in de Verenigde Staten van Amerika.

Tot op heden geen verdere informatie.

Ouders van Johanna

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1875

The van Bruinessen lineage


1954

Johanna Hendrika van Bruinessen

Johanna Hendrika 03-02-1875 / ??-??-1954
and her husband
Hendrik Crull 11-02-1874 / ??-??-1958

Children of Johanna and Harm

And their Spouses
No Children

Johanna was born in Amsterdam and married Hendrik who was also born in Amsterdam. The marriage took place on December 4th 1919 in Amsterdam.

Hendrik had 5 children from his former marriage to Wilhelmina Christina Marsman.

Wilhelmina Christina Marsman died on December 11th 1918 in Amsterdam at the age of 43.

Johanna and Hendrik emigrated to the United States of America on July 11th 1923.

Johanna died on ????? ?? 1954 in the United States of America.

Hendrik died on ????? ?? 1958 in the United States of America.

To date no further information is available as to when and where Johanna or Hendrik died.

Parents of Johanna

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com