1859

Het van Bruinessen geslacht


1928

Jan van Bruinessen

Jan 10-10-1859 / 06-12-1928
en zijn eerste vrouw
Gesina Maria Louisa de Bruijn 15-03-1855 / 02-12-1891
Kinderen van Jan en Gesina En hun echtgenoten
Johanna Gerardina 1886 Jan Draak 1879
Gesina Maria 1887 Frederik Wilhelm (Frits) Elbring 1889
Christina Elisabeth 16-10-1888 / 09-06-1909
Wessel 25-01-1891 / 29-07-1891

Jan 10-10-1859 / 06-12-1928
en zijn tweede vrouw
Catharina Christina Margareta Ploeghuis 18-07-1864 / 20-04-1942
Kinderen van Jan en Catharina En hun echtgenoten
Jan Hendrik 14-01-1894 / 17-01-1894
Catharina Christina Johanna 21-06-1895 / 06-06-1964
Johan Gerard 26-02-1897 /??-??-????
Johanna Hendrika 1899 Johan Anneveldt 1896

Jan is geboren in Amsterdam en trouwde Gesina die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 19 februari 1885 in Amsterdam.

Jan en Gesina hun kinderen zijn allen in Amsterdam geboren.

Hun dochter Christina Elisabeth is overleden 9 juni 1909 in Amsterdam op 20 jarige leeftijd, ongehuwd.

Hun zoon Wessel is overleden 29 juli 1891 in Amsterdam op een leeftijd van 6 maanden.

Gesina is overleden 2 december 1891 in Amsterdam op 36 jarige leeftijd.

Jan hertrouwde 18 mei 1893 in Amsterdam Catharina die in Amsterdam is geboren.

Hun zoon Jan Hendrik is overleden 17 januari 1894 op een leetijd van drie dagen.

Hun dochter Catharina Christina Jojanna is overleden op 6 juni 1964 in Amersfoort op 68 jarige leeftijd, ongehuwd.

Jan is overleden 6 december 1928 in Amsterdam op 69 jarige leeftijd.

Catharina is overleden 20 april 1942 in Amsterdam op 77 jarige leeftijd.

Ouders van Jan

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1859

The van Bruinessen lineage


1928

Jan van Bruinessen

Jan 10-10-1859 / 06-12-1928
and his first wife
Gesina Maria Louisa de Bruijn 03-15-1855 / 12-02-1891
Children of Jan and Gesina And their Spouses
Johanna Gerardina 1886 Jan Draak 1879
Gesina Maria 1887 Frederik Wilhelm (Frits) Elbring 1889
Christina Elisabeth 10-16-1888 / 06-09-1909
Wessel 01-25-1891 / 07-29-1891

Jan 10-10-1859 / 12-06-1928
and his second wife
Catharina Christina Margareta Ploeghuis 07-18-1864 / 04-20-1942
Children of Jan and Catharina and their spouses
Jan Hendrik 01-14-1894 / 01-17-1894
Catharina Christina Johanna 06-21-1895 / 06-06-1964
Johan Gerard 02-26-1897 / ??-??-????
Johanna Hendrika 1899 Johan Anneveldt 1896

Jan was born in Amsterdam and married Gesina who was also born in Amsterdam. The marriage took place on February 19th 1885 in Amsterdam.

Jan and Gesina's childeren were all born in Amsterdam.

Their daughter Christina Elisabeth died on June 9th 1909 in Amsterdam at the age of 20.

Their son Wessel died on July 29th 1891 in Amsterdam at the age of 6 months.

Gesina died on December 2nd 1891 in Amsterdam at the age of 36.

Jan remarried on May 18th 1893 in Amsterdam to Catharina who was also born in Amsterdam.

Their son Jan Hendrik died on January 17th 1894 at the age of three days.

Their daughter Catharina Christina Johanna passed away on June 6th 1964 at the age of 68, single.

Jan died on December 6th 1928 in Amsterdam at the age of 69.

Catharina died on April 20th 1942 in Amsterdam at the age of 77.

Parents of Jan

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com