1828

Het van Bruinessen geslacht


1869

Jan van Bruinesse

Jan 16-08-1828 / 21-01-1891
en zijn vrouw
Johanna Maria Weiland 19-05-1830 / 20-01-1891
Kinderen van Jan en Johanna En hun echtgenoten
Johanna Maria 06-12-1856 / 01-09-1926
Helena Maria 14-02-1858 / 14-05-1858
Helena Maria 1859 Willem Bertus Reuter 1856
Elisabeth Maria 12-11-1860 / 06-06-1861
Jan 27-06-1862 / 01-02-1863
Christina Petronella 1864 Johannes Steuteknuel 1862

Jan is geboren in Amsterdam en trouwde Johanna Maria die eveneens in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 8 oktober 1856 in Amsterdam.

Jan en Johanna Maria hun kinderen zijn allen in Amsterdam geboren.

Hun eerste dochter Johanna Maria is overleden 1 september 1926 in Amsterdam op 69 jarige leeftijd, ongehuwd.

Hun tweede dochter Helena Maria is kort na haar geboorte overleden, datum onbekend.

Elisabeth Maria is overleden 6 juni 1861 in Amsterdam op een leeftijd van 6 maanden.

Hun enige zoon Jan is overleden 1 februari 1863 in Amsterdam op een leeftijd van 7 maanden.

Jan is overleden 21 januari 1869 in Amsterdam op 40 jarige leeftijd.

Johanna Maria is overleden 20 januari 1891 in Amsterdam op 60 jarige leeftijd.

Ouders van Jan

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1828

The van Bruinessen lineage


1869

Jan van Bruinesse

Jan 08-16-1828 / 01-21-1891
and his wife
Johanna Maria Weiland 05-19-1830 / 01-20-1891
Children of Jan and Johanna And their Spouses
Johanna Maria 12-06-1856 / 09-01-1926
Helena Maria 02-14-1858 / 05-14-1858
Helena Maria 1859 Willem Bertus Reuter 1856
Elisabeth Maria 11-12-1860 / 06-06-1861
Jan 06-27-1862 / 02-01-1863
Christina Petronella 1864 Johannes Steuteknuel 1862

Jan was born in Amsterdam and married Johanna Maria who was also born Amsterdam. The marriage took place on October 8th 1856 in Amsterdam.

Jan and Johanna Maria's children were all born in Amsterdam.

Their eldest daughter Johanna Maria died on September 1st 1926 in Amsterdam at he age of 69, unmarried.

Their second daughter Helena Maria died shortly after her birth, date unknown.

Their fourth daughter Elisabeth Maria died on June 6th 1861 in Amsterdam at the age of 6 months.

Their only son Jan died on February 1st 1863 in Amsterdam at the age of 7 months.

Jan died on January 21st 1869 in Amsterdam at the age of 40.

Johanna Maria died on January 20th 1891 in Amsterdam at the age of 60.

Parents of Jan

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com