1936

Het van Bruinessen geslacht
Jacobus Pieter (Jaap) van Bruinnessen

Let op! de dubbelle N in de spelling van van Bruinessen
Jacobus pieter (Jaap) 02-03-1936
en zijn vrouw
Neeltje Cornela (Nel) Beekhuizen 21-08-1939
Kinderen van Jap en Nel En hun echtgenoten
Richard Paul 13-08-1962
Alexandra Helena (Heleen) 1966 Bernardus Johannes Maria (Ben) Schuttenbeld 1967

Jap is geboren in Scheveningen, Den Haag en getrouwd met Nel die eveneens in Scheveningen, Den Haag is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 1 maart 1961 in Den Haag.

Hun twee kinderen zijn geboren in Scheveningen, Den Haag.

Ouders van Jaap

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1936

The van Bruinessen lineage
Jacobus Pieter (Jaap) van Bruinnessen

Note the double N in the spelling of van Bruinessen
Jacobus pieter (Jaap) 03-02-1936
and his wife
Neeltje Cornela (Nel) Beekhuizen 08-21-1939
Children of Jaap and Nel And their Spouses
Richard Paul 08-13-1962
Alexandra Helena (Heleen) 1966 Bernardus Johannes Maria (Ben) Schuttenbeld 1967

Jap was born in Scheveningen, The Hague and married Nel who was also born in Scheveningen, The Hague.
The marriage took place on March 1st 1961 in The Hague.

Their two children were both born in Scheveningen, TheHague.

Parents of Jaap

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com