1882

Het van Bruinessen geslacht


1962

Jacobus van Bruinessen

Jacobus 23-06-1882 / 31-12-1962
en zijn vrouw
Anna Smits 28-11-1886 / ??-??-198?
Kinderen van Jacobus en Anna En hun echtgenoten
Petrus 1906 Maria Adriana Blankenstein 1907

Jacobus is geboren in Vianan en trouwde met Anna die in Gouda is geboren. Het huwelijk vond plaats op 13 juni 1906 in Gouda.

Jacobus en Anna hun zoon is in Gouda geboren.

Jacobus is overleden op 31 december 1962 in Den Hague op 80 jarige leeftijd.

Anna is overleden in Den Hague op 96? jarige leeftijd.

Ouders van Jacobus

Jacobus z'n foto album

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1882

The van Bruinessen lineage


1962

Jacobus van Bruinessen

Jacobus 06-23-1882 / 12-31-1962
and his wife
Anna Smits 11-28-1886 / ??-??-198?
Children of Jacobus and Anna And their Spouses
Petrus 1906 Maria Adriana Blankenstein 1907

Jacobus was born in Vianan and married Anna who was born in Gouda. The marriage took place on June 13th 1906 in Gouda.

Jacobus and Anna's son was born in Gouda.

Jacobus died on December 31st 1962 in Den Hague at the age of 80 years.

Anna died in Den Hague at the age of 96? years.

Parents of Jacobus

Jacobus, photo album

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com