1952

Het van Bruinessen geslacht
Hendrikus Gosewinus van Bruinessen

Hendrikus Gosewinus 09-03-1952
en zijn vrouw
Coby van Gerven 19-01-1954
Kinderen Hendrikus en Coby En hun echtgenoten
Tim 11-09-1988
Cindy 31-08-1991

Henk is geboren in Rotterdam en getrouwd met Coby die eveneens in Rotterdam is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 3 juni 1977 in Rotterdam.

Hun twee kinderen zijn beiden geboren in Rotterdam.

Ouders van Hendrikus

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1952

The van Bruinessen lineage
Hendrikus Gosewinus van Bruinessen

Hendrikus Gosewinus 03-09-1952
and his wife
Coby van Gerven 01-19-1956
Children of Hendrikus and Coby And their Spouses
Tim 09-11-1988
Cindy 08-31-1991

Henk was born in Rotterdam and married Coby who was also born in Rottewrdam.
The marriage took place on June 3rd 1977 in Rotterdam.

Their two children were both born in Rotterdam.

Parents of Hendrikus

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com