1891

Het van Bruinessen geslacht


1984

Hendrika Wilhelmina van Bruinessen

Hendrika Wilhelmina 07-09-1891 / 21-03-1984
en haar man
Johannes (Jo) van der Wal 05-01-1892 / 15-07-1960
Kinderen van Hendrika en Jo En hun echtgenoten
Clasina 10-08-1920 Jan Willem Kraayenbrink 20-06-1922 /
12-12-1998
Petrus (Peter) 07-07-1925 / 10-02-2010 Annigje (Anny) van Herk 04-11-1929
Johannes 07-06-1931 Geertje van Herk 22-04-1932

Hendrika is geboren in Gouda en getrouwd met Johannes die eveneens in Gouda is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 24 september 1919 in Gouda.

Hendrika en Johannes hun drie kinderen zijn geboren in Gouda en trouwde in Gouda met echtgenoten die eveneens alle in Gouda zijn geboren.

Hendrika overleed op 21 maart 1984 in Gouda op 92 jarige leeftijd.

Johannes overleed op 15 juli 1960 in Gouda op 68 jarige leeftijd.

Hendrika haar fotoalbum

Ouders van Hendrika

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1891

The van Bruinessen lineage


1984

Hendrika Wilhelmina van Bruinessen

Hendrika Wilhelmina 09-07-1891 / 03-21-1984
and her husband
Johannes (Jo) van de Wal 01-05-1892 / 07-15-1960
Children of Hendrika and Jo And their Spouses
Clasina 08-10-1920 Jan Willem Kraayenbrink 06-20-1922 /
12-12-1998
Petrus (Peter) 07-07-1925 / 02-10-2010 Annigje (Anny) van Herk 11-04-1929
Johannes 06-07-1931
Geertje van Herk 04-22-1932

Hendrika was born in Gouda and married Johannes who was also born in Gouda.
The marriage took place onSeptember 24th 1919 in Gouda.

Hendrika and Johannes' three children were all born in Gouda and also married in Gouda with partners that were all born in Gouda.

Hendrika died on March 21st 1984 in Gouda at 92 years of age.

Johannes died on July 15th 1960 in Gouda at 68 years of age.

Hendrika's photo album

Parents of Hendrika

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com