1963

Het van Bruinessen geslacht
Geertruida Kommertje (Trui) van Bruinessen

Geertuida Kommertje (Trui) 16-11-1963
en haar man
Marchel Zomer 14-06-1963
Kinderen van Trui en Marchel En hun echtgenoten
Britt 04-01-1987
Kjelt 25-09-1988
Lard 07-11-1995

Trui is geboren in Zaandam en trouwde met Marchel die in Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats 15 juni 1984 in Purmerend.

Trui en Marchel hun kinderen zijn allen in Purmerend geboren.

Ouders van Trui

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1963

The van Bruinessen lineage
Geertruida Kommertje (Trui) van Bruinessen

Geertruida Kommertje (Trui) 11-16-1963
and her husband
Marchel Zomer 06-14-1963
Children of Trui and Marchel And their Spouses
Britt 01-04-1987
Kjelt 09-25-1988
Lard 11-07-1995

Trui was born in Zaandam and married Marchel who was born in Amsterdam. The marriage took place on June 15th 1984 in Purmerend.

Trui and Marchel's children wers all born in Purmerend.

Parents of Trui

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com