1917

Het van Bruinessen geslacht


1995

Frans van Bruinessen

Frans 23-06-1917 / 20-09-1995
en zijn vrouw
Elizebeth Maria (Bep) den Adel 05-05-1920 / 15-02-1993
Kinderen van Frans en Bep En hun echtgenoten
Hans 12-10-1950 / 13-10-1950
Hendrika Clasina Johanna 03-12-1951
Johanna Elizabeth (Annelies) 27-09-1953

Frans is geboren in Gouda en getrouwd met Bep die eveneens in Gouda is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 28 december 1945 in Rotterdam.

Bep had en dood geboren zoon op 7 october in Rotterdam.

Alle hun drie kinderen zijn geboren in Rotterdam.

Bep overleed op 15 februari 1993 in Ridderkerk op 72 jarige leeftijd.

Frans overleed op 20 september 1995 in Ridderkerk op 78 jarige leeftijd.

Ouders van Frans

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1917

The van Bruinessen lineage


1995

Frans van Bruinessen

Frans 06-23-1917 / 09-20-1995
and his wife
Elizebeth Maria (Bep) den Adel 05-05-1920 / 02-15-1993
Children of Frans and Bep And their Spouses
Hans 10-12-1950 / 10-13-1950
Hendrika Clasina Johanna 12-03-1951
Johanna Elizabeth (Annelies) 09-27-1953

Frans was born in Gouda and married Bep who was also born in Gouda.
The marriage took place on December 28th 1945 in Rotterdam.

Bep gave birth to a still-born son on October 7th 1949 in Rotterdam.

Their three children were all born in Rotterdam.

Bep died on February 15th 1993 in Ridderkerk at the age of 72 years.

Frans died on September 20th 1995 in Ridderkerk at the age of 78 years.

Parents of Frans

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com