1948

Het van Bruinessen geslacht
Francois Jan (Frank) van Bruinessen

Francois Jan (Frank) 27-08-1948
en zijn vrouw
Wilhelmina Christine (Ineke) Lugtighied 10-12-1950
Kinderen van Frank en Ineke En hun echtgenoten
Peter Adrian (Peter) 13-09-1983 Lena Nicole (Lena) Kamphuis 01-21-1984

Frank is geboren in Den Haag en getrouwd met Ineke die in Delft is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 25 mei 1974 in Brampton,Ontario, Canada.

Hun zoon Peter die is in Brampton,Ontario, Canada geboren.

Ouders van Frank

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1948

The van Bruinessen lineage
Francois Jan (Frank) van Bruinessen

Francois Jan (Frank) 08-27-1948
and his wife
Wilhelmina Christina (Ineke) Lugtighied 12-10-1950
Children of Frank and Ineke And their Spouses
Peter Adrian (Peter) 09-13-1983 Lena Nicole (Lena) Kamphuis 01-21-1984

Frank was born in The Hague and married Ineke who was born in Delft.
The marriage took place on May 25th 1974 in Brampton, Ontario, Canada.

Their son Peter was born in Brampton, Ontario, Canada.

Parents of Frank

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com