1886

Het van Bruinessen geslacht


1915

Ferdinand Dirk van Bruinessen

Ferdinand Dirk 11-10-1886 / 13-06-1915
en zijn vrouw
Johanna Maria van Dort 31-01-1889 / 30-06-1969

Kinderen van Ferdinand en Johanna

En hun echtgenoten
Johanna Maria 29-04-1911 Dirk Hendrik van Driel 04-05-1911

Ferdinand is in Amsterdam geboren en trouwde met Johanna die eveneensin Amsterdam is geboren. Het huwelijk vond plaats op 27 april 1910 in Amsterdam.

Ferdinand en Johanna hun dochter is in Amsterdam geboren.

Ferdinand is overleden op 13 juni 1915 in Amsterdam.

Johanna hertrouwde op 14 februari 1917 in Amsterdam met Pieter Dirk Stoeltie, die op 15 augustus 1894 in Amsterdam is geboren. Samen kregen zij nog een dochter genaamd Hendrika Maria, die op 17 december 1917 in Amsterdam is geboren.

Johanna is overleden op 30 juni 1969 in Amsterdam op 80 jarige leeftijd.

Pieter is overleden ??-??-1957? in Amsterdam op 64/65? jarige leeftijd.

Ouders van Ferdinand

Ferdinand z'n fotoalbum

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1886

The van Bruinessen lineage


1915

Ferdinand Dirk van Bruinessen

Ferdinand Dirk 10-11-1886 / 06-13-1915
and his wife
Johanna Maria van Dort 01-31-1889 / 06-30-1969

Children of Ferdinand and Johanna

And their Spouses
Johanna Maria 04-29-1911 Dirk Hendrik van Driel 05-04-1911


Ferdinand was born in Amsterdam and married Johanna who was also born in Amsterdam. The marriage took place on April 27th 1910 in Amsterdam.

Ferdinand and Johanna's daughter Johanna was born in Amsterdam.

Ferdinand died on June 13th 1915 in Amsterdam at the age of 28.

Johanna remarried on February 14th 1917 to a Pieter Dirk Stoeltie who was born in Amsterdam on August 15th 1894 where the marriage also took place. Together they had a daughter named Hendrika Maria who was born on December 17th 1917 in Amsterdam.

Johanna died on June 30th 1969 in Amsterdam at the age of 80.

Pieter died ??-??-1957 in Amsterdam at the age of 64/65?

Parents of Ferdinand

Ferdinand's Photo Album

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com