1884

Het van Bruinessen geslacht


1952

Cornelis Hendrikus van Bruinessen

Cornelis Hendrikus 21-08-1884 / 01-08-1952
en zijn vrouw
Elzelina Jacoba van den Berg 15-11-1887 / 10-02-1930
Kinderen van Cornelis en Elzelina En hun echtgenoten
Petrus 1907 Cornelia Geertruida van der Loos 1912
Niesje 1908 Andries Wicher (Andries) Padmos 1908
Hendrikus 06-11-1909 / 24-01-1910
Hendrika 16-07-1911 / 19-04-1912
Hendrikus Gosewinus 1912 Johanna Hendrika Meulema 1918
Hendrika (Riek) 1914 Cornelis Johannes (Cor) Kluytmans 1907
Cornelia Hendrika (Cor) 1915 Hendrik Leendert Hobe 1914
Jan 1919 Cornelia (Corrie) Schravesande 1921
Maarten Martinus 1921 Wilhelmina Nieland 1926

Cornelis is geboren in Gouda en trouwde met Elzelina die in Gouda is geboren. Het huwelijk vond plaats op 13 maart 1906 in Gouda.

Hun kinderen zijn alle in Rotterdam geboren.

Elzelina is overleeden op 10 februari 1930 in Rotterdam op 42 jarige leeftijd.

Cornelis hertrouwde met de weduwe Elizabeth (Bets) Pleisier, geboren 28 juli 1892? in Rotterdam?, Bets had 5 kinderen met haar eerste man Jacob Henri Krijgsman.

Cornelis en Bets had geen kinderen samen.

Cornelis is overleeden op 1 augustus 1952 in Rotterdam.

Elizabeth is overleeden op ??-??-19??.

Ouders van Cornelis

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1884

The van Bruinessen lineage


1952

Cornelis Hendrikus van Bruinessen

Cornelis Hendrikus 08-21-1884 / 08-01-1952
and his wife
Elzelina Jacoba van den Berg 11-15-1887 /02-10-1930
Children of Cornelis and Elzelina And their Spouses
Petrus 1907 Cornelia Geertruida van der Loos 1912
Niesje 1908 Andries Wicher (Andries) Padmos 1908
Hendrikus 11-06-1909 / 01-24-1910
Hendrika 07-16-1911 / 04-19-1912
Hendrikus Gosewinus 1912 Johanna Hendrika Meulema 1918
Hendrika (Riek) 1914 Cornelis Johannes (Cor) Kluytmans 1907
Cornelia Hendrika (Cor) 1915 Hendrik Leendert Hobe 1914
Jan 1919 Cornelia (Corrie) Schravesande 1921
Maarten Martinus 1921 Wilhelmina Nieland 1926

Cornelis was born in Gouda and married Elzelina who was also born in Gouda. The marriage took place on March 13th 1906 in Gouda.

Their children were all born in Rotterdam.

Elzelina died on February 10th 1930 in Rotterdam at the age of 42 years.

Cornelis remarried with the widow Elizabeth (Bets) Pleisier, born on July 28th 1892? in Rotterdam?, Bets had 5 children with her first husband Jacob Henri Krijgsman.

Cornelis en Bets had no children together.

Cornelis died on August 1st 1952 in Rotterdam.

Bets died on ??-??-19??.

Parents of Cornelis

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com