1830

Het van Bruinessen geslacht


1915

Cornelis van Bruinessen

Cornelis 03-11-1830 / 21-07-1915
en zijn vrouw
Geurdina Willemina Riksen 28-08-1852 / 09-06-1918
Kinderen van Cornelis en Geurdina En hun echtgenoten
Cornelis 1878 Adriana Maria Meijer 1880
Hendrika 28-05-1881 / 17-07-1890
Hendrika 19-08-1883 / 18-11-1890
Willem Petrus 08-01-1886 / 08-06-1888
Willem 01-05-1890 / 27-09-1890

Cornelis is geboren in Amsterdam en getrouwd met Geurdina die in Oosterbeek is geboren. Het huwelijk vond plaats op 5 augustus 1876 in Renkum.

Hun ouste zoon die in Amsterdam is geboren en hun jonste 4 kinderen zijn allen in Kampen geboern en eveneens overleeden.

Cornelis overleed op 21 juli 1915 in Amsterdam op 84 jarige leeftijd.

Geurdina overleed op 9 juni 1918 in Ede op 65 jarige leeftijd.

Ouders van Cornelis

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1830

The van Bruinessen lineage


1915

Cornelis van Bruinessen

Cornelis 11-03-1830 / 07-21-1915
and his wife
Geurdina Willemina Riksen 08-28-1852 / 06-09-1918
Children of Cornelis and Geurdina And their Spouses
Cornelis 1878 Adriana Maria Meijer 1880
Hendrika 05-28-1881 / 07-17-1890
Hendrika 08-19-1883 / 11-18-1890
Willem Petrus 01-08-1886 / 06-08-1888
Willem 05-01-1890 / 09-27-1890

Cornelis was born in Amsterdam and married Geurdina who was born in Oosterbeek. The marriage took place on August 5th 1876 in Renkum.

Their eldest son Cornelis was born in Amsterdam and their youngest four children were all born in Kampen were they also all died as children.

Cornelis died on July 21st 1915 in Amsterdam at the age of 84 years.

Geurdina died on June 9th 1918 in Ede at the age of 65 years.

Parents of Cornelis

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com