1949

Het van Bruinessen geslacht
Ariana Charlotte Christina (Ria) van Bruinessen

Ariana Charlotte Christina (Ria) 07-09-1950
en haar man
Nicolaas Johannes Maria (Nic) Out 18-12-1947
Kinderen van Ria en Nic En hun echtgenoten
geen kinderen

Ria is geboren in Schoonhoven en getrouwd met Nic die in Ouderkerk ann den Amstel is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 19 september 1973 in Bloemendaal.

Ria scheidde van Nic op ?? ???? in Amsterdam.

Ouders van Ria

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1946

The van Bruinessen lineage
Ariana Charlotte Christina (Ria) van Bruinessen

Ariana Charlotte Christina (Ria) 09-07-1950
and her husband
Nicolaas Johannes Maria (Nic) Out 12-18-1947
Children of Ria and Nic And their Spouses
no children

Ria was born in Schoonhoven and married Nic who was born in Ouderkerk on the Amstel.
The marriage took place on September 19th 1973 in Gouda.

Ria and Nic were divorced on ????? ?? in Amsterdam.

Parents of Ria

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com