1895

Het van Bruinessen geslacht


1967

Alida Wilhelmina van Bruinessen

Alida Wilhelmina 15-06-1895 / 10-08-1967
en haar eerste man
Gerrit Cornelis van der Want 07-02-1918 / 19-02-1922
Kinderen van Alida en Gerrit En hun echtgenoten
Cornelis 07-02-1918 Inge Kohmann (eerste vrouw)

Alida is geboren in Gouda en getrouwd met Gerrit die eveneens in Gouda is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 5 april 1916 in Gouda.

Alida en Gerrit hun zoon is geboren in Rotterdam.

Gerrit overleed op 19 februari 1922 in Rotterdam op 30 jarige leeftijd.

Alida hertrouwde met Adrianus Boot die op 7 mei in Gouda is geboren. Het huwelijk vond plaats op 7 oktober 1925 in Den Haag.

Alida overleed op 10 oktober 1967 in Gouda? op 72 jarige leeftijd.

Adrianus overleed op 22 juni 1960 in Gouda? op 63 jarige leeftijd.

Ouders van Alida

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1895

The van Bruinessen lineage


1967

Alida Wilhelmina van Bruinessen

Alida Wilhelmina 06-15-1895 / 10-08-1967
and first her husband
Gerrit Cornelis van der Want 02-07-1918 / 02-19-1922
Children of Alida and Gerrit And their Spouses
Cornelis 02-07-1918 Inge Kohmann ?-?-?? (first wife)

Alida was born in Gouda and married Gerrit who was also born in Gouda.
The marriage took place on April 5th 1916 in Gouda.

Alida and Gerrit's son wase born in Rotterdam.

Gerrit died on February 19th 1922 in Rotterdam at the age of 30 years. Alida remarried to Adrianus Boot who was born on July 5th 1897 in Gouda. The marriage took place on October 7th 1925 in The Hague.

Alida died on August 10th 1967 in Gouda? at the age of 72 years.

Adrianus died on June 22nd 1960 in Gouda? at the age of 63 years.

Parents of Alida

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com