1932

Het van Bruinessen geslacht
Aart Johannes (Hans) van Bruinnessen

Let op! de dubbelle N in de spelling van van Bruinessen
Aart Johannes (Hans) 05-10-1932
en zijn vrouw
Teuntje Jacoba (Toos) Beekhuizen 06-11-1936
Kinderen van Hans en Toos En hun echtgenoten
Marjolein 1962 Cornelis Jan (Kees) van der Meulen 1962
Rolf Erwin 01-08-1965

Hans is geboren in Scheveningen, Den Haag en getrouwd met Toos die eveneens in Scheveningen, Den Haag is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 14 december 1960 in Den Haag.

Hun twee kinderen zijn geboren in Den Haag.

Toos overleed op 22 januari 2004 in Rijswijk op 67 jarige leeftijd.

Ouders van Hans

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1932

The van Bruinessen lineage
Aart Johannes (Hans) van Bruinnessen

Note the double N in the spelling of van Bruinessen
Aart Johannes (Hans) 10-05-1932
and his wife
Teuntje Jacoba (Toos) Beekhuizen 11-06-1936
Children of Hans and Toos And their Spouses
Marjolein 1962 Cornelis Jan (Kees) van der Meulen 1962
Rolf Erwin 08-01-1965

Hans was born in Scheveningen, The Hague and married Toos who was also born in Scheveningen, The Hague.
The marriage took place on December 14th 1960 in The Hague.

Their two children were both born in The Hague.

Toos died on January 1st 2004 in Rijswijk at the age of 67 years.

Parents of Hans

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com