1928

Het van Bruinessen geslacht


1997

Aart Johannes (Han) van Bruinnessen

Let op! de dubbelle N in de spelling van van Bruinessen
Aart Johannes (Han) 24-09-1928 / 06-03-1997
en zijn vrouw
Nelly Jacoba (Nel) 07-02-1932
Kinderen van Han en Nel En hun echtgenoten
Lydia 1953 Hoechard Abraham Jan van der Slikke 1945
Arjen Leon 1957 Anja Hoogerwerf 1965
Ellen Johanna 1958 Sandra Bakker 1975

Han is geboren in Den Haag en getrouwd met Nel die eveneens in Den Haag is geboren.
Het huwelijk vond plaats op 15 augustus 1951 in Den Haag.

Hun kinderen zijn alle geboren in Den Haag.

Han overleed op 6 maart 1997 in De Lier op 68 jarige leeftijd.

Han z'n fotoalbum

Ouders van Han

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 

1928

The van Bruinessen lineage


1997

Aart Johannes (Han) van Bruinnessen

Note the double N in the spelling of van Bruinessen
Aart Johannes (Han) 09-24-1928 / 03-06-1958
and his wife
Nelly Jacoba (Nel) 02-07-1932
Children of Han and Nel And their Spouses
Lydia 1953 Hoechard Abraham Jan van der Slikke 1945
Arjen Leon 1957 Anja Hoogerwerf 1965
Ellen Johanna 1958 Sandra Bakker 1975

Han was born in The Hague and married Nel who was also born in The Hague.
The marriage took place on August 15th 1951 in The Hague.

Their children were all born in The Hague.

Han died on March 6th 1997 in De Lier at the age of 68 years.

Han's foto album

Parents of Han

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com