Het van Bruinessen geslacht
Het begin van de naam van Bruinessen

Dit project is opgestart door mij (John van Bruinessen) als een huldebetuiging aan mijn vader (Peter van Bruinessen) na zijn plotselinge dood in 1999. Na zijn pensioen raakte Peter geinteresseerd om uit te vinden waar de naam van Bruinessen was begonnen. Wonende in Canada en voor het tijdperk van internet en e-mail lukte het hem zijn directe familie terug te traceren tot 1735. In de herfst van 1999 besloot ik de uitkomsten van zijn onderzoek op het internet te plaatsen en te kijken of er anderen ook in geinteresseerd waren en misschien met aanvullende informatie komen. In juni 2003 ontving ik een e-mail van Maarten van Bruinessen die schreef dat hij toevallig de van Bruinessen web-site tegenkwam en erg geinteresseerd was om de missende informatie op te zoeken, meer familieleden op te sporen, in de archieven te duiken bij diverse gemeenten in Holland en is zelfs op zoek geweest naar familie in Duitsland.

Tot op vandaag de dag hebben we meer dan 280 pagina's over de familie, inclusief de pagina's voor elk familielid die is geboren of geadopteerd als een van Bruinessen en waar we informatie van konden vinden betreffende hun echtgenoten en kinderen.

 • De pagina's zijn in het Nederlands met het Engels eronder, U kunt op de vlag in het menu aan de kant klikken om van het Nederlands (Nederlandse vlag) naar het Engels (Engelse vlag) te gaan.
 • Vlaggen en data aan de bovenzijde van elke pagina geven aan het land en jaar van geboorte (links) en het land en jaar van overlijden of residentie (rechts).
 • Van de families waar foto's van zijn is er een link aan de onderzijde van de pagina.
 • De zoekfunctie is eenvoudig, het werkt het beste als u alleen een naam of datum ingeeft.
 • Het prikbord is een prima plek om vragen te stellen of berichten achter te laten voor speciale gelegenheden als 50-jarige huwelijken, speciale verjaardagen of familiereunies enz., ook kunt u het gebruiken om ons te laten weten wat u van de web-site vind.
 • Tot op heden heeft Maarten onze naam terug getraceerd tot Cornelis 1675?, dit is een een goede plek om uw toer te starten of u kunt starten door uw naam op te zoeken en vandaaruit terug te werken met de ''ouders'' link.

Tenslotte, deze site is continu in beweging en Maarten en mijzelf waarderen het enorm als u aanvullende of nieuwe informatie beschikbaar heeft. Tevens als er fouten in staan of links die niet werken, neem aub contact met ons op. Bedankt en geniet van uw bezoek aan deze site, John & Maarten

Voor opmerkingen over deze pagina e-mail naar:
maarten@vanbruinessen.com
 The van Bruinessen lineage
Welcome to the van Bruinessen web-site

This project was started by me (John van Bruinessen) as a tribute to my father (Peter van Bruinessen) after his sudden death in 1999. After his retirement Peter took an interest in trying to find out when and where the name van Bruinessen was started. Living in Canada and before the days of the internet and e-mail he did manage to trace his immediate family back to 1735. In the fall of 1999 I decided that I would post his findings on the internet to see if others were also interested and to see if more information would be forthcoming. In June of 2003 I received an e-mail from Maarten van Bruinessen saying that he had stumbled across the vanBruinessen web-site and was very interested in helping to fill in some missing information and also to help in searching for more family members as well as searching the archives in several cities and towns in Holland, Maarten has gone on trips to Germany as well as several day trips to the various archives in our homeland.

To-date we have over 280 family pages posted on the web-site, this includes a page for each family member that was born / adopted a vanBruinessen and where we were able to find information about their spouses and their children.

 • The pages are made in Dutch with English at the bottom, you can click on the flags in the side menu bar to switch from Dutch (Dutch flag) to English (British flag).
 • Flags and dates on the top of each page indicate (left) Country and date of birth and on the (right) the Country where they now reside or died.
 • Families that we have pictures of you can find a link near the bottom of the page.
 • The Search feature is a simple search, and works best if you type in only one name or date.
 • The Message Board is a great place to ask questions or to post special events like 50th anniversaries, special birthdays or family reunions etc., also please use it and let us know if you enjoyed your visit to these web pages.
 • To date Maarten has traced our name back to Cornelis 1675?, this may be a good place to start your tour, or you could start by searching for your first name and then work backwards by following the link to your parents page and so on.

Lastly, this is a work in progress and Maarten and myself would appreciate any input, if you have additional information or find errors or links that are not working please contact us.
Thanks, and enjoy your visit, John & Maarten

For Comments on this page please e-mail:
maarten@vanbruinessen.com